Vammaisetuuksiin liittyvät määräykset ja taulukot


Vammaisetuuksiin liittyvät tarkemmat määräykset, taulukot ja tuen edellytyksenä olevat tasot

Tänne on kerätty Kansaneläkelaitoksen antamat vammaisetuuksiin liittyvät tarkemmat määräykset (VTL 570/2007, 8§) ja Kansaneläkelaitoksen käyttämät vammaisetuuksiin liittyvät toimintojen ikäkausitaulukot, johon on merkitty vammaistuen saantiin edellyttämät olennaisesti heikentyneet toimintatasot.

Toistaiseksi Kansaneläkelaitos ei ole suostunut luovuttamaan tietoja, joten tein asiasta valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle. Se ei osannut ratkaista Julkisuuslain piiriin kuuluvaa asiaa, joten valitin asiakirjojen julkisuudesta seuraavaan tuomioistuimeen eli Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jossa asian käsittely on yhä kesken. Ensin KHO:n pitää ratkaista, ottaako asian edes käsittelyyn.

Korkein Hallinto-oikeus ei suostunut tutkimaan asiakirjapyyntöäni, joten tein siitä kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näyttääkin siltä, että Kansaneläkelaitos toimii lain yläpuolella, vaikka muka elämme oikeusvaltiossa. Odotamme kantelun tuloksia.


Teksti
Marko

Kuvat
UNLIMPHOTOS & Marko

Määräykset ja taulukot
Kansaneläkelaitos

Tarkemmat määräykset

Odotamme tietoja.


Toimintatasot ja olennaisesti heikentyneet toimintatasot

Odotamme tietoja.