Vammaisetuuksiin liittyvät määräykset ja taulukot


Vammaisetuuksiin liittyvät tarkemmat määräykset, taulukot ja tuen edellytyksenä olevat tasot

Tänne on kerätty Kansaneläkelaitoksen antamat vammaisetuuksiin liittyvät tarkemmat määräykset (VTL 570/2007, 8§) ja Kansaneläkelaitoksen käyttämät vammaisetuuksiin liittyvät toimintojen ikäkausitaulukot, johon on merkitty vammaistuen saantiin edellyttämät olennaisesti heikentyneet toimintatasot.

Tiedot julkistetaan, kunhan Helsingin hallinto-oikeus on määrännyt Kansaneläkelaitoksen luovuttamaan tiedot minulle.


Teksti
Marko

Kuvat
UNLIMPHOTOS & Marko

Määräykset ja taulukot
Kansaneläkelaitos

Tarkemmat määräykset

Odotamme tietoja.


Toimintatasot ja olennaisesti heikentyneet toimintatasot

Odotamme tietoja.